Rett Sendromu

Bu web sitesi Rett Sendromlu çocuğu olan ailelerin birbirleri arasında ve aileler ile araştırmacıları arasında iletişim sağlanmasının yanında Rett Sendromunun anlaşılmasını sağlamak amacı ile hazırlanmıştır.

Web sitesinde yer alan bütün materyaller Rett Sendromlu çocuk sahibi ailelerin birebir deneyimleri yanında uluslararası geçerliliğe sahip araştırmaların Türkçe tercümelerinden  oluşmaktadır.

Siteyi hazırlayan ve güncelleyenler de Rett Sendromlu çocukların ebeveynleridirler.

Rett Sendromu, X Kromozomuna bağlı bir gendeki mutasyon kaynaklı olduğundan hemen hemen yalnızca kız çocuklarında görülen ve onları tüm hayatları boyunca etkileyen karmaşık nörolojik bir bozukluktur.

Rett Sendromlu bireyler tüm gereksinimleri için başkalarına bağımlıdır.

Sendrom, tıbbi bir bozukluğu karakterize etmek üzere birlikte meydana gelen özellikler grubudur. Rett Sendromu’na yolaçan karakteristikler düzeni ilk olarak 1966 yılında Avusturyalı doktor Prof. Andreas Rett tarafından tanımlanmıştır.

Rett Sendromlu kişiler Rett Sendromu’nu kapmaz veya bu hastalıktan kurtulamaz. Bu hastalıkla doğarlar. Araştırmacılar henüz bir neden veya tedavi bulamamıştır, genetik bir bozukluktur. Doğan her 10.000 kız çocuğundan biri bu rahatsızlık ile doğmaktadır.